Pelajar Celik IT

celik it

 

 

Latar belakang

 Beliau berumur 12 tahun dan merupakan pelajar Sekolah Kebangsaan Serendah. Beliau amat berminat dengan teknologi maklumat terutamanya penggunakan Komputer dan mencari maklumat di internet.

 Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI.

 Sebelum penglibatan di Pusat Internet beliau seorang yang tidak aktif . Beliau amat berminat untuk belajar menggunakan komputer  tetapi kelas komputer di luar mempunyai kos yang tinggi.

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI.

 Banyak berubahan yang dapat beliau dapat antaranya ialah beliau dapat mengenali cara pengunaan komputer dengan lebih mahir. Terutamanya  dengan menggunakan Microsoft Word, Microsoft power point dan Microsoft paint serta berbagai aplikasi yang lain.Selain daripada itu, banyak aplikasi permainan pelajaran yang di ajar untuk meransang perkembangan kreatif  untuk mengenali dunia ICT. Antara contohnya puzzle online dapat melatih dari segi fokus mencari sesuatu bahan dan word search dapat menguasai ilmu mata pelajaran English.

Usahawan Menjual Mangkuk Tingkat 

 

mak syuu

 

 

Latar belakang

 Beliau merupakan usahawan menjual mangkuk tingkat ayan yang dahulu amat popular. Beliau sudah bertapak dalam usahawan ini baru sahaja selama setahun sahaja.

 Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

 Sebelum penglibatan di PI Taman Seri Serendah, beliau tidak mengetahui langsung cara penggunaan komputer.malah pada masa itu, belum tidak ada produk untuk dijual pada masa itu. Setelah mengunakan

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

 Beliau sendiri yang sedar akan meningkatan yang ketara selepas penglibatan beliau di PI Taman Seri Serendah. Hal ini kerana dulu beliau tidak reti untuk mencari maklumat di internet tetapi dengan hadiri kelas pengenalan Internet, beliau sudah pandai untuk mencari info tentang produk usahawannya.

Hal ini dapat meningkatkan idea idea penghasilan pakaian yang lebih kreatif dan sopan. Bukan itu sahaja, beliau juga banyak mengetahui info-info terkini daripada internet untuk membuat pinjaman mara, atau tekun kerana ini salah satu cabang untuk kembangkan perniagaan beliau sekarang.

 

Nama : Muhd Ridhuwan
Umur : 12 tahun
Ahli : 2017

 

Latar Belakang

Beliau merupakan pelajar sekolah rendah tahap 2 . Beliau juga merupakan pelajar celik IT di Pusat Internet Taman Seri Serendah. Beliau belajar di Pusat Internet atas suruhan ibubapa beliau yang menghantarnya. Berbagai kelas yang beliau hadiri untuk menambah ilmu pengetahuan.

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Sebelum penggunaan ICT, beliau tidak mengetahui cara-cara penggunaan Komputer. Sebagai contohnya di dalam membuat kertas kerja. Hal ini kemahiran di dalam Microsoft Word amat membantu di dalam penghasilan semasa membuat kertas kerja atau tugasan.

Malah bukan itu sahaja, beliau juga tidak mengetahui kemahiran membuat PowerPoint untuk menampak kan lebih menarik dan cantik. Hal ini kerana kemahiran ini amat penting untuk memberi keyakinan semasa pembentangan power point tersebut.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Perubahan yang ketara yang beliau pelajari di PI Taman Seri Serendah antaranya ialah beliau lebih memahami cara-cara penggunaaan Microsoft Word. Hal ini membantu beliau dapat menguasai Microsoft Word .

Malah bukan itu sahaja, beliau juga dapat mengetahui lebih mendalam di dalam Microsoft Power Point. Hal ini membuatkan beliau lebih yakin untuk aktiviti pembentangan akan datang. Cara-cara mengubah pembentangan yang lebih menarik dan tertarik juga beliau sudah mengetahui dalam membuat slide di Microsoft Power Point.

Usahawan Perabot Kayu 

 

 

yatim

 

 

 

Latar belakang

 Beliau memulakan peniagaan membuat perabot kayu palet secara kecil kecilan sahaja di Kawasan perumahan. Beliau sudah pencen dari perkerjaan asal selama 4 tahun. Oleh kerana minatnya yang mendalam beliau memulakan membuat perabot kayu palet secara kecil kecilan.

 Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

 Sebelum penglibatan ICT ,perniagaan beliau hanya melalui dipromosi melalui sahabat-sahabat yang berdekatan sahaja.Beliau ingin kembangan perniagaan melalui media social supaya lebih ramai orang disekitar Kawasan lebih mengenali.

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI1M

  Berbagai kelas usahawan dan kelas ICT yang beliau hadiri untuk meningkatan lagi pengetahuan di dalam perniagaan serta kemahiran ICT untuk menguruskan perniagaan dengan sistematik dan teratur. Hal ini kerana ia dapat membawa beliau masuk ke pasaran yang serba canggih dan moden untuk berdaya saing dengan dunia luar.

Malah, bukan itu sahaya Petugas di PI memperkenalan beliau di dalam sistem terbaru iaitu dashboard ( My shop ), sistem ini dapat mempromosikan perniagaan di seluruh Malaysia. Pada masa yang sama ini juga dapat meningkatkan pendapatan saya yang lebih tinggi.

USAHAWAN PAKAIAN

Nama : Siti Zaleha Bt. Hamzah
Umur : 41 tahun
Ahli : 2019

 

Latar Belakang

Beliau merupakan surirumah yang berniaga kain pasang dari rumah ke rumah yang sudah 4 tahun di dalam perniagaaan ini. 

Beliau juga merupakan ahli pusat internet yang aktif dengan kelas-kelas yang ditawarkan di pusat internet. 

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Sebelum penglibatan di Pusat Internet, beliau tidak berkeyakinan didalam mengunakan komputer. Hal ini kerana beliau tidak penah untuk menggunakan komputer. Oleh sebab itu, beliau tidak pandai menggunakan komputer.

Selain daripada itu, untuk penggunaan Microsoft word, power point dan sebagainya beliau sememangnya tiada pengetahuan di dalam aplikasi tersebut.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

PI banyak membantu di dalam penggunaan komputer iaitu penggunaan komputer dan penggunaan Microsoft Word, power point dan excel. PI banyak melakukan kelas-kelas tersebut untuk meningkatkan tahap kemahiran di dalam diri beliau. 

Malah bukan itu sahaja Puan Zaleha juga melibatkan diri dengan kursus-kursus usahawan. Hal ini dapat meningkatkan tahap ilmu pengetahuan Puan Zaleha di dalam bidang perniagaan.