Tarikh :  7 Januari 2022 
 Masa   :    11pagi - 12 tenghari 
 Tempat :   Pusat Internet Taman Seri Serendah 

 

 Tujuan 
  Pengenalan kepada web canva tentang cara pengunaan aplikasi tersebut. Web canva ini boleh membuat resume untuk memohon perkerjaan untuk lepasan Universiti dan sebagainya.

 

 Aktiviti 
 Para petugas akan terangkan cara dan fungsi yang terdapat di web Canva supaya menyenangkan tugas peserta untuk membuat resume iaitu teknik-teknik untuk menarik dan kratif di dalam Microsoft word tersebut.

Gambar Disini.

 TARIKH : 3 DAN 4 JANUARI 2021 
 MASA : 9.00 PAGI - 1.00 TGH HARI
 TEMPAT :  PEDi SERENDAH

 

 Tujuan

 LPPKN hadir ke PEDi Serendah selama 2 hari untuk memberi peluang kepada lebih ramai remaja akses kepada perkhidmatan KafeTEEN, terutama sekali perkhidmatan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial.

 

Aktiviti 

   Menyediakan bimbingan kemahiran jati diri supaya remaja mampu menghadapi cabaran dan perubahan persekitaran zaman internet dan Revolusi Industri 4.0, dan pelbagai aktiviti disediakan contohnya, permainan interektif, teen chat dan my kaunselor.

 

Gambar Disini.

 TARIKH : 13 NOVEMBER 2021 
 MASA : 10.00 PAGI - 11.00 PAGI
 TEMPAT :  PIK SERENDAH

 

 Tujuan

 Kelas ini dengan usahasama Kafteen menerangkan permasalahan remaja di masa ini.

 

Aktiviti 

 Penerangan tentang situasi permasalahan remja zaman sekarang dan pencermah menerangkan bagaimana untuk mengelakkan permasalahan ini berlaku. dan melakukan acara menyerahkan saguhati pada peserta yang hadir pada hari tersebut.

 

Gambar Disini.

TARIKH :   30 Nov 2021
 MASA :  11 PAGI - 12 TGH HARI
 TEMPAT :

 PUSAT INTERNET TAMAN SERI SERENDAH

 

 Tujuan 
 Pembelajaran aplikasi facebook ini memberi tujuan kepada peserta untuk mengajar dan belajar tentang cara memasarkan hasil jualan melalui aplikasi tersebut.Disamping peserta dapat mengembangkan kemahiran ict.

 

Aktiviti
Peserta diberi tugasan membuat posting dan diberi taklimat tentang jualan di aplikasi. Dan petugas akan menyemak hasil apabila peserta menyelesaikan tugasnya.

Gambar Disini.

 TARIKH : 23 OCTOBER 2021 
 MASA : 10.00 PAGI - 11.00 PAGI
 TEMPAT :  ATAS TALIAN

 

 Tujuan

 kelas ini dengan usahasama Kafteen menerangkan permasalahan remaja di masa ini, dan program ini bertajuk 2 garisan biru .

 

Aktiviti 

 Penerangan tentang situasi permasalahan remja zaman sekarang dan pencermah menerangkan bagaimana untuk mengelakkan permasalahan ini berlaku.

 

Gambar Disini.