KEMUDAHAN ASAS

Meskipun Serendah merupakan sebuah pekan yang agak terpencil daripada bandar utama seperti Kuala Lumpur, tetapi Serendah memiliki infrastruktur dan kemudahan asas yang lengkap yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta untuk kemudahan penduduk setempat dan orang luar yang berkunjung ke Serendah. Antara kemudahan asas yang disediakan ialah :


Perhentian Bas


Golf Serendah


Stesen Komuter (KTM)