TARIKH :   18 MAC 2022
 MASA :  3.00 PETANG - 4.00 PETANG
 TEMPAT :

 PEDi TAMAN SERI SERENDAH

 

 Tujuan 
 Pembelajaran poster atas talian ini memberi tujuan kepada peserta untuk mengajar peserta tentang cara membuat poster melalui aplikasi yang canva.Disamping peserta dapat mengembangkan kemahiran ict.

 

Aktiviti
Peserta diberi tugasan membuat poster dan diberi taklimat tentang tema penghasilan poster di canva. Dan petugas akan menyemak hasil apabila peserta menyelesaikan tugasnya.

Gambar Disini.