TARIKH : 3 DAN 4 JANUARI 2021 
 MASA : 9.00 PAGI - 1.00 TGH HARI
 TEMPAT :  PEDi SERENDAH

 

 Tujuan

 LPPKN hadir ke PEDi Serendah selama 2 hari untuk memberi peluang kepada lebih ramai remaja akses kepada perkhidmatan KafeTEEN, terutama sekali perkhidmatan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial.

 

Aktiviti 

   Menyediakan bimbingan kemahiran jati diri supaya remaja mampu menghadapi cabaran dan perubahan persekitaran zaman internet dan Revolusi Industri 4.0, dan pelbagai aktiviti disediakan contohnya, permainan interektif, teen chat dan my kaunselor.

 

Gambar Disini.